Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Bán
Khu Đường số, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức 8.9 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
Bán
Khu Đường số, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức 6.1 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L 3 ML
Bán
Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 2.9 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Cư xá Phú Lâm B, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 3.55 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L
Bán
Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 3.5 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Thủ Đức 1.7 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 3.65 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L 2 ML
Bán
Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 7.25 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L
Bán
Khu Đường số, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 2.05 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 6.1 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Bán
Ngô Thời Nhiệm, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 4.7 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
Bán
Khu Đường số, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 5.55 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 6.8 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L 2 ML
Bán
Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 2.39 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Tạ Quang Bửu, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 3.55 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L