Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
mua-nha-dep-mat-tien-02576Bán
Khu Đường số, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 4.6 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
nha-dep-hem-ma-lo-02554-dabanBán
Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 4.75 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
ban-nha-binh-tan-moi-dep-02540Bán
Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 7.2 tỷ
6 PN 1 PK 1 B 5 WC 2 L
ban-nha-quan-binh-tan-moi-dep-02391-dabanBán
Khu Đường số, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 4.3 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-1-lau-hem-khu-duong-so-02311Bán
Khu Đường số, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 3.45 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
1Bán
Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 6.4 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
nha-dep-can-ban-hem-12m-nguyen-quy-yem-dabanBán
Nguyễn Quý Yêm, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 4.95 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-dep-quan-binh-tan-dabanBán
Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 2.78 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
mua-ban-nha-de-quan-binh-tan-dabanBán
Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 5.4 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 5 WC 2 L
ban-nha-1-lau-duc-hem-xe-hoi-dabanBán
Khu Đường số, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 5.3 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L
nha-dep-quan-binh-tan-hem-khu-duong-so-dabanBán
Khu Đường số, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 3.35 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-quan-binh-tan-hem-dat-moi-banBán
Đất Mới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 3.35 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
mua-nha-quan-binh-tan-moi-dep-hem-ma-loBán
Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 3.6 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L 1 ML
ban-nha-quan-binh-tan-hem-duong-so-dabanBán
Khu Đường số, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 2.55 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L 1 ML
nha-quan-binh-tan-hem-xe-hoiBán
Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 2.85 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L 1 ML
Chat Facebook
  • Mua nhà cùng Rever.com.vn

  • Chúng tôi hỗ trợ gì được cho bạn ngay lúc ngày!

  • Chat ngay