Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Bán
Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 7.25 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L
Bán
Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 2.39 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 3.5 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 3.5 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 2.3 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
Bán
Trần Kế Xương, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 5.5 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L 1 ML
Bán
Võ Trường Toản, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 1.85 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 8.2 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 6 WC 2 L
Bán
Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 4.9 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Bán
Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 8.8 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L
Bán
Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 6.5 tỷ
7 PN 1 PK 1 B 7 WC 4 L 7 ML
Bán
Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 4.15 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 2 ML
Bán
Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 2.65 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 9.25 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 6 WC 4 L
Bán
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 1.55 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L