Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
mua-ban-quan-binh-thanh-02023Bán
Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 2.85 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 3 L
ban-nha-bui-huu-nghia-02759Bán
Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 3.7 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-quan-binh-thanh-02152Bán
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 3.1 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-dep-hem-xo-viet-nghe-tinh-02752Bán
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 3.5 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-bui-dinh-tuy-02748-dabanBán
Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 2.4 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
mua-nha-hem-bach-dang-02743Bán
Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 1.88 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
mua-nha-khu-an-ninh-hem-xe-hoi-02742-dabanBán
Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 4.6 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
can-ban-nha-hem-nguyen-thuong-hien-02739Bán
Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 7.9 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L 2 ML
mua-nha-dep-hem-le-quang-dinh-02738Bán
Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 7.2 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L
mua-ban-nha-binh-thanh-02734Bán
Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 6.8 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-quan-binh-thanh-02729Bán
Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 1.95 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
ban-nha-quan-binh-thanh-02728-dabanBán
Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 1.75 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
ban-nha-dep-quan-binh-thanh-01691-dabanBán
Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 3.55 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
ban-nha-dep-hem-bach-dang-02672-dabanBán
Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 2.65 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
can-mua-nha-quan-binh-thanh-01893Bán
Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 4.5 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Chat Facebook
  • Mua nhà cùng Rever.com.vn

  • Chúng tôi hỗ trợ gì được cho bạn ngay lúc ngày!

  • Chat ngay