Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
ban-nha-moi-dep-hem-phan-xich-long-02688Bán
Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 3.45 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
mua-ban-nha-hem-thich-quang-duc-02687Bán
Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 4.7 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L
mua-nha-dep-nguyen-thi-huynh-gia-duoi-3-ty-02681Bán
Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 2.25 tỷ
1 PN 2 PK 1 B 1 WC 1 L
ban-nha-dep-quan-phu-nhuan-02680Bán
Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 5.7 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-quan-phu-nhuan-hem-ho-bieu-chanh-01489Bán
Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 4.9 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
mua-nha-dep-quan-phu-nhuan-02656Bán
Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 4.6 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
ban-nha-dep-hem-nguyen-van-dau-phu-nhuan-02031Bán
Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 2.55 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
ban-nha-dep-hem-nhieu-tu-02642Bán
Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 4.2 tỷ
mua-nha-dep-phu-nhuan-thich-quang-duc-02639Bán
Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 5.65 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L 2 ML
2Bán
Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 5.45 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L
ban-nha-moi-dep-3-lau-hem-nguyen-dinh-chinh-02623Bán
Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 4.95 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 5 WC 3 L 2 ML
ban-nha-phu-nhuan-hem-doan-thi-diem-02609Bán
Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 5.2 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
ban-nha-phu-nhuan-thich-quang-duc-02605Bán
Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 4.55 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
mua-ban-nha-quan-phu-nhuan-02597Bán
Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 5.35 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L 1 ML
mua-ban-nha-dep-phu-nhuan-02587Bán
Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 3.78 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
Chat Facebook
  • Mua nhà cùng Rever.com.vn

  • Chúng tôi hỗ trợ gì được cho bạn ngay lúc ngày!

  • Chat ngay