Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Bán
Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 4.5 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 4 L
Bán
Phùng Văn Cung, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 5.6 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
Bán
Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 6.5 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 4 WC 2 L
Bán
Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 4.98 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Bán
Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 4.5 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
Bán
Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 3.5 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
Bán
Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 3.95 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 10.9 tỷ
6 PN 1 PK 1 B 7 WC 3 L 1 ML
Bán
Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 3.55 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Nguyễn Công Hoan, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 5.35 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L
Bán
Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 5.65 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L
Bán
Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 3.45 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
Bán
Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 4.7 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L
Bán
Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 2.35 tỷ
1 PN 2 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 5.7 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L