Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
ban-nha-thiet-ke-hien-dai-q1-02691Bán
Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 8 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L 4 ML
ban-nha-dep-hem-tran-dinh-xu-02467Bán
Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 3.3 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
3Bán
Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 3.55 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
ban-nha-dep-hem-tran-quang-khai-02666-dabanBán
Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 4.6 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-dep-hem-xe-hoi-tran-hung-dao-02660Bán
Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 20.75 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
nha-dep-can-ban-hem-tran-hung-dao-02632-dabanBán
Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 5.15 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 5 WC 4 L
14Bán
Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 4.8 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L 2 ML
ban-nha-moi-dep-hem-dinh-cong-trang-02608Bán
Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 7.6 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L
ban-nha-hem-bui-vien-02472Bán
Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 3.7 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
ban-nha-dep-hem-tran-dinh-xu-02467-dabanBán
Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 3.2 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
can-ban-nha-hem-tran-khac-chan-02465-dabanBán
Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 7.9 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L 1 ML
ban-nha-quan-1-hem-nguyen-canh-chan-1-02444Bán
Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 9 tỷ
7 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L 7 ML
ban-nha-hem-vo-van-kiet-02414Bán
Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 5.3 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-quan-1-hem-tran-hung-dao-dabanBán
Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 13 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
ban-nha-quan-1-duong-tran-hung-dao-dabanBán
Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 56 tỷ
9 PN 1 PK 1 B 9 WC 3 L 1 ML
Chat Facebook
  • Mua nhà cùng Rever.com.vn

  • Chúng tôi hỗ trợ gì được cho bạn ngay lúc ngày!

  • Chat ngay