Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
ban-nha-dep-hem-to-hien-thanh-02374Bán
Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 10.5 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L 1 ML
ban-nha-quan-10-hem-ly-thai-to-02372Bán
Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 6.9 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
ban-nha-quan-q10-tran-thien-chanh-02369Bán
Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 26 tỷ
8 PN 1 PK 1 B 6 WC 4 L
mua-ban-nha-quan-10-02364Bán
Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 7.5 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 4 WC 2 L
ban-nha-quan-10-hem-cmt8-02363Bán
Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 5.8 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
can-mua-nha-quan-10-02357Bán
Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 3.25 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
ban-nha-vinh-vien-gia-duoi-3-ty-02353Bán
Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 2.65 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-dep-1-lau-hem-ba-hat-02352Bán
Bà Hạt, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 4.15 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 1 ML
ban-nha-hem-cmt8-q10-02344Bán
Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 4.35 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
ban-nha-dep-hem-hoa-hung-q10-00651Bán
Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 3.9 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
ban-nha-dep-quan-10-hem-nguyen-tieu-la-02342-dabanBán
Nguyễn Tiểu La, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 5.75 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L
ban-nha-quan-10-hem-ho-thi-ky-02341Bán
Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 7.3 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
2Bán
Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 5.5 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L 2 ML
ban-nha-quan-10-hem-cmt8-02337Bán
Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 8.2 tỷ
6 PN 1 PK 1 B 7 WC 4 L
3Bán
Đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 4.7 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 4 L
Chat Facebook
  • Mua nhà cùng Rever.com.vn

  • Chúng tôi hỗ trợ gì được cho bạn ngay lúc ngày!

  • Chat ngay