Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
ban-nha-quan-10-02471Bán
Bà Hạt, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 4.8 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
ban-nha-cach-mang-thang-8-02439Bán
Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 6.9 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
ban-nha-quan-10-duong-3-thang-2-1-02433Bán
Đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 10 tỷ
7 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
ban-nha-duong-3-thang-2-02432Bán
Đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 15 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
ban-nha-quan-10-duong-3-thang-2-1-02433Bán
Đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 22 tỷ
8 PN 1 PK 1 B 5 WC 3 L
ban-nha-hem-to-hien-thanh-quan-10-02425Bán
Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 11 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
ban-nha-dep-hem-nguyen-tri-phuong-q10-02420Bán
Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 6.2 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 4 L
ban-nha-q10-hem-duong-3-thang-2-02419Bán
Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 12 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
ban-nha-moi-dep-q10-02417Bán
Bà Hạt, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 4.6 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 3 L 2 ML
ban-nha-moi-dep-hem-ba-hat-02408Bán
Bà Hạt, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 5.5 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
mua-nha-quan-10-hem-ly-thai-to-01906Bán
Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 3.55 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L 3 ML
ban-nha-dep-1-lau-1-lung-hem-4m-nguuyen-tri-phuong-02403Bán
Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 6.5 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
ban-nha-dep-1-lung-2-lau-hem-nguyen-tieu-la-02396Bán
Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 10.3 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L 1 ML
nha-dep-quan-10-hem-su-van-hanh-02389-dabanBán
Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 4.65 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
ban-nha-dep-khu-dan-cu-an-ninh-02388Bán
Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 10.4 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Chat Facebook
  • Mua nhà cùng Rever.com.vn

  • Chúng tôi hỗ trợ gì được cho bạn ngay lúc ngày!

  • Chat ngay