Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 8 tỷ đến 9 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 13 tỷ
Từ 13 tỷ đến 14 tỷ
Từ 14 tỷ đến 15 tỷ
Từ 15 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 25 tỷ
Từ 25 tỷ đến 30 tỷ
Từ 30 tỷ đến 35 tỷ
Từ 35 tỷ đến 40 tỷ
Từ 40 tỷ đến 50 tỷ
Từ 50 tỷ đến 70 tỷ
Từ 70 tỷ đến 100 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Đông Tứ Trạch
Tây Tứ Trạch
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Đông Tứ Trạch
Tây Tứ Trạch
Bán
Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 6.2 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L
Bán
Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 4.68 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 4.88 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Bán
Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 3.05 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 4.4 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Lê Đại Hành, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 3.3 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 7.6 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
Bán
Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 3.4 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Minh Phụng, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 4.5 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 5.9 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 5.7 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
Bán
Tân Phước, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 2.95 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 6.8 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
Bán
Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 2.95 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Lò Siêu, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 6.7 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 6 WC 4 L