Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
nha-dep-quan-3-hem-tran-quang-dieu-2-lauBán
Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 3.5 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L 2 ML
ban-nha-quan-3-2-lau-hem-nguyen-dinh-chieuBán
Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 7.9 tỷ
6 PN 1 PK 1 B 6 WC 3 L
mua-ban-nha-quan-3-hem-ly-chinh-thangBán
Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 7.5 tỷ
9 PN 1 PK 1 B 5 WC 5 L
ban-nha-quan-3-dien-bien-phu-2-lauBán
Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 8.9 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 4 WC 2 L
ban-nha-quan-3-hem-nguyen-dinh-chieuBán
Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 4.2 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
nha-duong-tran-quang-dieuBán
Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 7.6 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
mua-nha-dep-quan-3-hem-tran-quang-dieuBán
Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 11.83 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 4 L
ban-nha-quan-3-hem-le-van-syBán
Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 22 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
ban-nha-dep-quan-3-hem-cach-mang-thang-8-videoBán
Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 4.6 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L 3 ML
ban-nha-quan-3-hem-xe-hoi-dien-bien-phuBán
Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 3.8 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L 1 ML
ban-nha-quan-3-hem-nguyen-thien-thuatBán
Nguyễn Thiệt Thuật, Phường 2, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 5.45 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L 1 ML
mua-nha-dep-quan-3-2-lau-hem-tran-quang-dieu1Bán
Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 5.5 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L 1 ML
ban-nha-quan-3-hem-dien-bien-phuBán
Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 7.5 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 5 WC 2 L 1 ML
ban-nha-dep-trung-tamBán
Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 4 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L 1 ML
mua-nha-quan-3-tran-quang-dieuBán
Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 4.2 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 1 ML
Chat Facebook
  • Mua nhà cùng Rever.com.vn

  • Chúng tôi hỗ trợ gì được cho bạn ngay lúc ngày!

  • Chat ngay