Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
nha-ban-nha-dep-hem-ben-van-don-02735Bán
Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 3.4 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-ton-that-thuyet-02334-video-dabanBán
Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 2.6 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
mua-ban-nha-dep-hem-khanh-hoi-02533Bán
Khánh Hội, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 6.2 tỷ
6 PN 1 PK 1 B 6 WC 3 L
mua-nha-dep-2-lau-hem-ton-dan-02513-dabanBán
Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 4.25 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
mua-ban-nha-dep-quan-4--dabanBán
Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 3.7 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
can-mua-nha-dep-hem-ton-that-thuyet-dabanBán
Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 4.9 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
ban-nha-dẹp-2-lau-1-san-thuong-02474-video-dabanBán
Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 7.4 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 4 L 2 ML
ban-nha-quan-4-02468Bán
Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 4.25 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L
nha-doan-van-bo-quan-4-00604-dabanBán
Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 3 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
can-mua-nha-dep-khu-duong-so-02458Bán
Khu Đường số, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 6.3 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
nha-dep-can-ban-hem-nguyen-than-hien-q4-02373Bán
Nguyễn Thần Hiến, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 4.35 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
ban-nha-le-quoc-hung-q4-dabanBán
Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 4.7 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
ban-nha-q4-hem-ton-that-thuyet-dabanBán
Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 3.2 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
mua-ban-nha-quan-binh-thanh-02335-dabanBán
Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 4.35 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-ton-that-thuyet-dabanBán
Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 2.35 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
Chat Facebook
  • Mua nhà cùng Rever.com.vn

  • Chúng tôi hỗ trợ gì được cho bạn ngay lúc ngày!

  • Chat ngay