Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
ban-nha-quan-5-hem-pho-co-dieu-02449Bán
Phó Cơ Điều, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 4 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
ban-nha-hem-tran-hung-dao-q5-02428Bán
Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 3.8 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-dep-1-lau-hem-nguyen-bieu-02406Bán
Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 4.6 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 1 ML
2Bán
Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 7.5 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
ban-nha-hem-cao-datBán
Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 6.6 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
mua-nha-dep-quan-5-hem-tran-binh-trong-02378-dabanBán
Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 8.5 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L
ban-nha-dep-hem-an-duong-vuong-q5-02317-dabanBán
An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 6.9 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
mua-ban-nha-dep-hem-tran-hung-dao-01804-dabanBán
Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 7 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
ban-nha-dep-hem-nguyen-bieu-02247Bán
Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 3.5 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-quan-5-hem-phan-van-tri-02246Bán
Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 5.4 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
can-ban-nha-dep-quan-5-dabanBán
Kim Biên, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 8 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 3 L
ban-nha-quan-5-hem-tran-binh-trong-dabanBán
Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 6.9 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 3 L
can-ban-nha-quan-5-hem-xe-hoi-tran-binh-trong-1Bán
Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 4.85 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
ban-nha-hem-bach-van-dabanBán
Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 4.8 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
can-mua-nha-dep-quan-5Bán
Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 4.39 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 1 ML
Chat Facebook
  • Mua nhà cùng Rever.com.vn

  • Chúng tôi hỗ trợ gì được cho bạn ngay lúc ngày!

  • Chat ngay