Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Bán
Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 5.1 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
Bán
Khu Đường số, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 7.4 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 5 WC 3 L
Bán
Khu Đường số, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 16 tỷ
7 PN 1 PK 1 B 7 WC 5 L 1 ML
Bán
Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 2.65 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
Bán
Lê Văn Lương, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 1.78 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Khu Dân cư Công ích, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 9.8 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L 1 ML
Bán
Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 3.4 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 20 L
Bán
Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 1.25 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 12 L
Bán
Khu Đường số, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 13.9 tỷ
5 PN 2 PK 1 B 6 WC 4 L 5 ML
Bán
Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 5.3 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L 1 ML
Bán
Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 3.95 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
Bán
Khu Cư xá Ngân hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 3.65 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L 2 ML
Bán
Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 6.85 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
Bán
Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 3.9 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
Bán
Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 43.26 tỷ
12 PN 4 PK 2 B 12 WC 2 L 12 ML