Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Bán
Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 2.8 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
Bán
Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 18.5 tỷ
6 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Bán
Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 13 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 4 WC 4 L
Bán
Tân Trang, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 4.7 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L
Bán
Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 4.45 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L
Bán
Gò Cẩm Đệm, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 6.8 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Châu Vĩnh Tế, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 7.6 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 5 WC 3 L
Bán
Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 6.55 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Bán
Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 5.3 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 2 L
Bán
Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 16.5 tỷ
6 PN 1 PK 1 B 8 WC 4 L 6 ML
Bán
Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 3.53 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 5.45 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 5.5 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Châu Vĩnh Tế, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 6.6 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 5 WC 3 L
Bán
Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 4.9 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L