Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 750 triệu
Từ 750 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 30 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
ban-nha-quan-tan-binh-hem-nguyen-thai-binhBán
Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 3.2 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 1 ML
can-ban-nha-dep-quan-tan-binh-hem-au-coBán
Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 3.9 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 3 L
ban-nha-dep-quan-tan-binh-hxh-cong-lo-videoBán
Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 5.3 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
ban-nha-quan-tan-binh-2-lau-1-san-thuong-hem-cong-lo-videoBán
Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 6.8 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 6 WC 4 L 3 ML
ban-nha-quan-tan-binh-nha-dep-2-phong-ngu-nguyen-bacBán
Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 4.7 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 1 ML
nha-dep-quan-tan-binh-hem-xe-hoi-duong-truong-chinhBán
Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 5.5 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 2 L 1 ML
ban-nha-quan-tan-binh-hem-hong-lacBán
Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 4.8 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 1 ML
ban-nha-quan-tan-binh-nha-dep-hem-banh-van-tranBán
Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 3.9 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L 1 ML
ban-nha-quan-11-hem-au-coBán
Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 3.3 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 1 ML
mua-ban-nha-moi-dep-quan-tan-binhBán
Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 14.3 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 6 WC 3 L 1 ML
ban-nha-quan-tan-binh-hem-thanh-myBán
Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 2.5 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L 1 ML
ban-nha-quan-tan-binh-moi-depBán
Nghĩa Phát, Phường 7, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 1.6 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 2 L 1 ML
ban-nha-quan-tan-binh-1-lauBán
Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 3.75 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 1 ML
ban-nha-quan-tan-binh-hem-tran-van-quang1Bán
Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 3.35 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 1 ML
ban-nha-quan-tan-binh-gia-reBán
Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 3.17 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 1 ML
Chat Facebook
  • Mua nhà cùng Rever.com.vn

  • Chúng tôi hỗ trợ gì được cho bạn ngay lúc ngày!

  • Chat ngay