Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 8 tỷ đến 9 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 13 tỷ
Từ 13 tỷ đến 14 tỷ
Từ 14 tỷ đến 15 tỷ
Từ 15 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 25 tỷ
Từ 25 tỷ đến 30 tỷ
Từ 30 tỷ đến 35 tỷ
Từ 35 tỷ đến 40 tỷ
Từ 40 tỷ đến 50 tỷ
Từ 50 tỷ đến 70 tỷ
Từ 70 tỷ đến 100 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Đông Tứ Trạch
Tây Tứ Trạch
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Đông Tứ Trạch
Tây Tứ Trạch
Bán
Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 6.6 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L 2 ML
Bán
Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 2.85 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 7 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L
Bán
Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 4.4 tỷ
5 PN 1 PK 2 B 3 WC 2 L
Bán
Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 5.2 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
Bán
Tô Hiệu, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 4.3 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 4.5 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L
Bán
Lê Đình Thám, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 7.9 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L 4 ML
Bán
Nguyễn Lộ Trạch, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 4.65 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Lý Tuệ, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 3 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
Bán
Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 4.54 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Đô Đốc Lộc, Phường Tân Quý, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 6.5 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 1 L
Bán
Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 6.2 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 5 WC 2 L
Bán
Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 3 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 2.48 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L