Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 8 tỷ đến 9 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 13 tỷ
Từ 13 tỷ đến 14 tỷ
Từ 14 tỷ đến 15 tỷ
Từ 15 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 25 tỷ
Từ 25 tỷ đến 30 tỷ
Từ 30 tỷ đến 35 tỷ
Từ 35 tỷ đến 40 tỷ
Từ 40 tỷ đến 50 tỷ
Từ 50 tỷ đến 70 tỷ
Từ 70 tỷ đến 100 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Đông Tứ Trạch
Tây Tứ Trạch
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Đông Tứ Trạch
Tây Tứ Trạch
Bán
Đường số 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 3.95 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 27 L 1 ML
Bán
Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 2.7 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 15 L
Bán
Thuận Giao Phát 16, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương 1.1 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 7 L
Bán
Khu đô thị Cát Lái, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 1.45 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 25 L
Bán
189B Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 3.1 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L 1 ML
Bán
181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 2.45 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 15 L 1 ML
Bán
Khu đô thị Cát Lái, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 1.6 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 25 L
Bán
Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 6.7 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 37 L 3 ML
Bán
ResGreen Tower - 7A Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 2.1 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
The Golden Star, Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 2.3 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L 1 ML
Bán
Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 11 L 1 ML
Bán
Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 10 L 1 ML
Bán
Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 11 L 3 ML
Bán
Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 12 L 2 ML
Bán
Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 10 L 3 ML